Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

31.12.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało  opublikowane Zarządzenie Nr  204/200/DSOZ   Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia z dnia 21.12.2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień    

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-2042020dsoz,7280.html

Jednostka publikująca: Dział Kontraktowania Świadczeń