Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11.01.2021
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało  opublikowane Zarządzenie Nr  9/2021/DSOZ   Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia z dnia 05.01.2021 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  


https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-92021dsoz,7296.html    

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń