Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zmiany w leczeniu uzdrowiskowym obowiązujące od 19 lipca 2019 r.

13.08.2019
Podlaski OW NFZ informuje, że z dniem 19 lipca 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1136), które wprowadza zmiany w sposobie rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Przepisy zmieniające wprowadzają:
– roczny okres karencji, który upłynąć musi od zakończenia przez świadczeniobiorcę leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej do dnia złożenia kolejnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe,
– obowiązek przekazania skierowania do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania,
– obowiązek realizacji badania RTG klatki piersiowej jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza wskazań medycznych.

Wzór skierowania uzupełniony został o dodatkową pozycją, w której lekarz kierujący zobowiązany jest określić fakt przebytego przez pacjenta w ciągu pięciu lat poprzedzających wystawienie skierowania, leczenia onkologicznego.

Na mocy nowych przepisów nie będzie także konieczności weryfikacji skierowania po upływie 18 miesięcy od dnia jego wystawienia. Lekarz kierujący nie będzie też mógł wskazać miejsca oraz terminu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową jest dostępny tutaj – NOWY WZÓR SKIEROWANIA

UWAGA: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przyjmuje do rozpatrzenia tylko skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową wystawione na drukach zgodnych ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1136).

Jednostka publikująca*: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego