Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

16.11.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż nastąpiła zmiana rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie numer 10-21-000251/SOK/11/2/11.9000.001.02/01 ogłoszonego na obszarze województwa podlaskiego z dnia 16 listopada 2021 r. na 18 listopada 2021 r.