Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

07.10.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z dnia 08 października 2021 r. na 11 października 2021 r. w postępowaniach o następujących kodach zakresach i obszarach:


1. 10-21-000175/PSY/04/1/04.1744.007.02/01 w zakresie świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu – obszar grupa powiatów; hajnowski, siemiatycki, bielski;
2. 10-21-000180/PSY/04/1/04.4754.021.02/01 w zakresie świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi ( podwójna diagnoza) – obszar kontraktowania – województwo;
3. 10-21-000182/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży – I poziom referencyjny – obszar kontraktowania – powiat hajnowski;
4. 10-21-000184/PSY/04/1/04.9901.400.03/01 w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży – I poziom referencyjny  – obszar kontraktowania – powiat wysokomazowiecki.