Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zmiana terminu otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

09.02.2022

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe o numerach:

  • 10-22-000049/SZP/03/5/03.0000.356.02/01
  • 10-22-000050/SZP/03/5/03.0000.401.02/01
  • 10-22-000051/SZP/03/5/03.0000.404.02/01
  • 10-22-000052/SZP/03/5/03.0000.420.02/01

z dnia 10.02.2022 r godz. 9.00 na dzień 14.02.2022 r godz. 9.00.