Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zmiana lekarza rodzinnego – jak i kiedy?

07.06.2016

Każdy pacjent może zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent musi wnieść opłatę w wysokości 80 zł, chyba że było to w następstwie zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta. W celu dokonania zmiany należy wypełnić u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej POZ druk deklaracji wyboru.

Dokumentacja pacjenta zawsze pozostaje w przychodni, w której ten lekarz przyjmował. Jeśli lekarz odchodzi, a pacjent przenosi się za nim albo przechodzi do lekarza w innej placówce medycznej i chce mieć ciągłość dokumentacji, sam pacjent musi o to zadbać. Nie ma znaczenia fakt, czy wybiera innego lekarza, bo chce, czy dlatego, że musi (przyczyna leży po stronie placówki medycznej). Może zwrócić się o skserowanie dokumentacji od razu albo w dowolnym momencie, o ile nie upłynął okres jej przechowywania. Musi bowiem pamiętać, że dokumentacja medyczna przechowywana jest przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

W przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, deklaracja może być zgłoszona na podstawie numeru PESEL rodzica lub opiekuna prawnego.

Druki do pobrania

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej