Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zawieszenie postępowania konkursowego w rodzaju AOS

01.04.2020

 

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z zapisami art. 18 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 567): „Konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.”

            W związku z powyższym postępowanie konkursowe nr 10-20-00134/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 ogłoszone w dniu 26.03.2020r. w zakresie: badania tomografii komputerowej z dniem 01.04.2020r. zostaje zawieszone.

 

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń