Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie zmieniające w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

11.03.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało opublikowane Zarządzenie Nr 39/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392021dsoz,7322.html