Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zarządzenie zmieniające w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

29.06.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało z opublikowane zarządzenie Nr 119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1192021dsoz,7381.html