Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w określenia  warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie  świadczeń  opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie  uzależnień

12.07.2022

Zarządzenie Nr 83/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w określenia  warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie  świadczeń  opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie  uzależnień.