Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie Nr 73/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

03.06.2020

Zarządzenie Nr 73/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej