Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

22.08.2017
ZARZĄDZENIE Nr 72/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej