Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie Nr 46/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

30.06.2017
Zarządzenie Nr 46/2017/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej