Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie Nr 2/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

12.01.2021
Zarządzenie Nr 2/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej  

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-22021dsoz,7289.html      

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń