Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie Nr 2/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

10.01.2020

Zarządzenie Nr 2/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”