Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie Nr 19/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lutego 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego  w centrach zdrowia psychicznego

18.02.2022