Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie Nr 150/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

07.11.2019

Zarządzenie Nr 150/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej