Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zarządzenie Nr 149/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

13.10.2020

Zarządzenie Nr 149/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2020 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej