Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej

19.12.2016

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej