Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej

13.12.2016
ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej