Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZARZĄDZENIE NR 10/2018/DSOZPREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

07.02.2018

ZARZĄDZENIE NR 10/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej