Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-techniczne w rodzaju rehabilitacja lecznicza

10.07.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza oferentów planujących wziąć udział w ogłoszonych w dniu 7 lipca 2017 r. postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza na spotkanie informacyjno-techniczne, które odbędzie się 13 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, ul. Pałacowa 3, Białystok (sala konferencyjna – III piętro).

Informujemy, że spotkanie nie będzie miało charakteru doradczego. Poruszane na nim tematy będą dotyczyły wyłącznie technicznych aspektów sporządzania ofert, nie zaś ich merytorycznej zawartości, za którą odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent.