Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-techniczne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

04.10.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza oferentów planujących wziąć udział w ogłoszonych w dniu 4 października 2018r r. postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na spotkanie informacyjno-techniczne, które odbędzie się 9 października 2018r. (wtorek) o godz. 13.00 w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, ul. Pałacowa 3, Białystok (sala konferencyjna – III piętro).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o oddelegowanie 1 osoby reprezentującej Oferenta.

Informujemy, że spotkanie nie będzie miało charakteru doradczego. Poruszane na nim tematy będą dotyczyły wyłącznie technicznych aspektów sporządzania ofert, nie zaś ich merytorycznej zawartości, za którą odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent.