Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – techniczne w rodzaju leczenie stomatologiczne

07.04.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza oferentów planujących wziąć udział w ogłoszonych w dniu 6 kwietnia 2017 r. postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na spotkanie informacyjno-techniczne, które odbędzie się 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, Białystok (sala konferencyjna). 

Informujemy, że spotkanie nie będzie miało charakteru doradczego. Poruszane na nim tematy będą dotyczyły wyłącznie technicznych aspektów sporządzania ofert, nie zaś ich merytorycznej zawartości, za którą odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent.