Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów

19.03.2019
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2398) oraz Zarządzenia nr 13/2019/DSOZ Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów przy współudziale Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Temat spotkania: „Jakie zmiany nastąpiły w pracy fizjoterapeutów oraz jak zmienić organizację pracy w zakresie świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej aby bezpiecznie rozliczać się z NFZ”

 

Termin spotkania: 26 marca 2019 roku godz. 13.00 (przewidywany czas spotkania 2 godziny)

 

Miejsce spotkania: Wydział Nauk o Zdrowiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu ul. Szpitalna 37 Białystok, Sala 0.2

 

Ze względów organizacyjnych zapraszamy maksymalnie 3 przedstawicieli od Świadczeniodawcy.