Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

04.12.2017

Podlaski OW NFZ informuje, iż na stronie internetowej Oddziału w zakładce: Dla świadczeniodawców -> Publikator ->wyszukiwarka postępowań konkursowych ->lista postępowań ->ogłoszone zostało zamieszczone zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (dotyczy świadczeniodawców wnioskujących o zawarcie umów z okresem obowiązywania 01 stycznia 2018 r. na czas nieoznaczony, w trybie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((t.j.Dz.U.2017,poz.1938).