Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ) od 1 stycznia 2022 r. Dot. nowych świadczeniodawców oraz świadczeniodawców, którzy zamierzają rozszerzyć umowę o nowy zakres/ miejsce udzielenia świadczeń (dotyczy: podmiotów cywilnych i resortowych)

30.11.2021

Podlaski OW NFZ informuje, iż na stronie internetowej Oddziału w zakładce: Dla świadczeniodawców –> Kontraktowania/aneksowanie —> wyszukiwarka postępowań konkursowych Rok 2022 –> lista postępowań –> ogłoszone  zostało zamieszczone Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach merytorycznych:

  • świadczenia lekarza POZ,
  • świadczenia pielęgniarki POZ,
  • świadczenia położnej POZ,
    • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
    • świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  • świadczenia transportu sanitarnego w POZ
  • koordynacja opieki

(dotyczy świadczeniodawców wnioskujących o zawarcie umów na czas nieoznaczony, w trybie art. 159 ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2021. poz. 1285 z późn. zm.).

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ) określa m.in. miejsca i terminy składania  wniosków w POZ)