Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. (POZ) od 1 sierpnia  2022 r. Dot. nowych świadczeniodawców oraz świadczeniodawców, którzy zamierzają rozszerzyć umowę o nowy zakres/ miejsce udzielenia świadczeń (dotyczy: podmiotów cywilnych i resortowych)

07.07.2022

Podlaski OW NFZ informuje, iż na stronie internetowej Oddziału w zakładce: Dla świadczeniodawców -> Publikator ->wyszukiwarka postępowań konkursowych Rok 2022>lista postępowań ->ogłoszone zostało zamieszczone zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach merytorycznych:

  • świadczenia lekarza POZ,
  • świadczenia pielęgniarki POZ,
  • świadczenia położnej POZ,
    • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
    • świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  • świadczenia transportu sanitarnego w POZ
  • koordynacja opieki

(Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ) określa m.in. miejsca i terminy składania  wniosków w POZ)