Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

19.05.2021

Podlaski OW NFZ informuje, iż na stronie internetowej Oddziału w zakładce: Dla świadczeniodawców -> Publikator ->wyszukiwarka postępowań konkursowych Rok 2021>lista postępowań ->ogłoszone zostało zamieszczone zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (dotyczy świadczeniodawców wnioskujących o zawarcie umów na czas nieoznaczony, w trybie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2020. poz. 1398 ze zm.).