Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

07.12.2018
Podlaski OW NFZ informuje, iż na stronie internetowej Oddziału w zakładce: Dla świadczeniodawców -> Publikator ->wyszukiwarka postępowań konkursowych ->lista postępowań ->ogłoszone zostało zamieszczone zaproszenie do składania wniosków
o zawarcie umów  w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (dotyczy nowych świadczeniodawców wnioskujących o zawarcie umów na czas nieoznaczony, w trybie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((t.j.Dz.U.2018,poz.1510).