Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

15.11.2022

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach:

  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III),
  • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR),
  • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)

 na obszarze województwa podlaskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 138 Prezesa Funduszu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2023 rok proszeni są

o złożenie wniosków do dnia 10.12.2022 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.