Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) lub Dziecięca opieka koordynowana (DOK)

22.02.2018
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1938 ze zm.) PODLASKI OW NFZ W BIAŁYMSTOKU zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach:

·         DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK),

·         KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)

na obszarze województwa: PODLASKIE

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z 22 grudnia 2016 r. (ze zm.) w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 125/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z 22 grudnia 2016 r. (ze zm.) w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2018 dostępne są w siedzibie PODLASKIEGO OW NFZ, adres: BIAŁYSTOK ul. PAŁACOWA 3, od dnia 22.02.2018 do dnia 31.05.2018 w godzinach 8-16 lub na stronie: www.nfz-bialystok.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2018 rok proszeni są

o złożenie wniosków do dnia 10.03.2018 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w PODLASKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.