Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.02.2017r. na czas nieokreślony

09.01.2017

Podlaski OW NFZ informuje, na stronie internetowej Oddziału w zakładce: Dla świadczeniodawców -> Publikator ->wyszukiwarka postępowań konkursowych ->lista postępowań ->ogłoszone zostało zamieszczone zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (dotyczy świadczeniodawców wnioskujących o zawarcie umów z okresem obowiązywania 01 lutego 2017 r. na czas nieoznaczony), w trybie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ((t.j.Dz.U.2016. poz.1793.).