Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W UMOWIE PSZ

30.04.2018

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1793, z późn. zm)

PODLASKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

zaprasza
do składania oświadczeń w sprawie świadczeń kompleksowych w umowie PSZ, w następujących zakresach:
1. świadczenia kompleksowe w zakresie kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ).

Oświadczenia mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w :
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm),
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2017, poz. 2295 ze zm.),
3. Zarządzenie Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 78/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r., zarządzeniem Nr 97/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem nr 109/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2017 r., zarządzeniem nr 117/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem nr 5/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 stycznia 2018 r.,
4. Zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, zmienione zarządzeniem nr 79/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
5. Zarządzenie Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, zmienione zarządzeniem nr 14/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2018 r.

Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem w postaci papierowej .

Materiały dotyczące postępowania o objęcie umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej świadczeń kompleksowych dostępne są w siedzibie POW NFZ, adres: ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok, od dnia 30.04.2018r. do dnia 15.05.2018r. w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-bialystok.pl.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej proszeni są o złożenie oświadczeń do dnia 08.05.2018r.

Wnioskujący może złożyć w POW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

Oświadczenie W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W UMOWIE PSZ