Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zapoznaj się z wynikami ankiety badającej poziom satysfakcji pacjenta w POZ

29.02.2016

Ankietę w całości wypełniło 35 147 osób – najwięcej z województwa lubelskiego (19,63 proc.), mazowieckiego (16,64 proc.) i podkarpackiego (10,95 proc.). Ankieta została przeprowadzona w dniach 5 – 30 listopada 2015 roku.

W ankiecie pacjenci wskazywali także poziom zadowolenia (w skali 1-5) z udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach POZ. Najwyższą ocenę „5” wskazało najwięcej ankietowanych (39,34 proc.), na „4” poziom zadowolenia ocenił co czwarty badany (24,69 proc.), zaś na „3” co piąty badany (19,02  proc.). Znacznie mniej było osób, które wybrały najniższe oceny; co dziesiąty badany (10,19 proc.) ocenił poziom zadowolenia z udzielanych świadczeń na „2”, a tylko 6,77 proc. osób na „1”.

Dowiedz się więcej…