Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu grajewskiego

03.11.2020
Z uwagi na fakt powołania Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym wyłącznie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARSCoV-2, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż świadczenia opieki zdrowotnej w pozostałych zakresach udzielane będą przez położone w powiatach ościennych podmioty lecznicze, tj.

1.       Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno,

2.       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, ul. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,

3.       Polsko-Amerykańska Klinika Serca Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, ul. Marii Konopnickiej 11, 16-300 Augustów (świadczenia w zakresie kardiologii).

Wszystkie placówki, które posiadają umowy z Podlaskim NFZ, oraz dane kontaktowe, znajdą Państwo pod adresem: https://www.nfz-bialystok.pl/wykaz-szpitali-i-poradni-2015/