Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Wykaz świadczeniodawców, którzy przystąpili do pilotażowego wdrożenia usługi elektronicznej weryfikacji i potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

29.11.2019

Wykaz świadczeniodawców pilotaż eZWM

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych