Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Wyjaśnienie do artykułu „Chorujesz na serce? W Bielsku bezpłatnej pomocy nie znajdziesz” (tygodnik Nowiny Podlaskie z dn. 31.01.2017 r.)

01.02.2017

W nawiązaniu do publikacji „Chorujesz na serce? W Bielsku bezpłatnej pomocy nie znajdziesz”, która ukazała się w dniu 31 stycznia 2017 r. w tygodniku Nowiny Podlaskie, Narodowy Fundusz Zdrowia – mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji – wyjaśnia:

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pacjenci z powiatu bielskiego mogą korzystać z bezpłatnej opieki kardiologicznej w poradniach SP ZOZ w Siemiatyczach, SP ZOZ w Hajnówce oraz trzynastu poradniach kardiologicznych w Białymstoku.

Nakłady na świadczenia w zakresie specjalistycznej kardiologii są wyższe w porównaniu z innymi województwami i plasują województwo podlaskie na drugim miejscu w Polsce. Na 10 tys. mieszkańców kwota ta w województwie podlaskim wynosi 94.331.80 zł, natomiast w zasięgu całego kraju jest to 79.589.98 zł. POW NFZ na świadczenia kardiologiczne w 2017 roku ma zabezpieczoną kwotę na podobnym poziomie, jak w roku 2016.

Przypominam również, że mając na względzie potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu pod kątem szybkiego zabezpieczenia świadczeń kardiologicznych, nowy Dyrektor POW NFZ, Maciej Olesiński, po objęciu stanowiska i zapoznaniu się z problemem, polecił przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, który pozwoliłby wyłonić podmiot medyczny odpowiedzialny za udzielanie świadczeń kardiologicznych na terenie powiatu bielskiego.

Rafał Tomaszczuk, Rzecznik Prasowy POW NFZ