Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Wygaszanie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)

Wygaszanie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)

Wygaszanie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)

12.03.2020

Od września ub. r. nie można tworzyć nowych kont w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Osoby, które uzyskały dane dostępowe przed 30 września 2019 r. będą je mogły wykorzystać do uzyskania dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Wygaszanie ZIP przebiega zgodnie z harmonogramem:

  • po 30 września 2019 r. nie można tworzyć nowych kont ZIP,
  • do 30 czerwca 2020 r. ważność zachowują istniejące konta ZIP (można z nich korzystać na dotychczasowych zasadach),
  • dane dostępowe ZIP – nazwa użytkownika i hasło – będą mogły być wykorzystane do uzyskania dostępu do IKP po 30 czerwca 2020 r. (bez ograniczeń czasowych).