Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Województwo podlaskie w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej

09.10.2019

Dla pacjentów chorych na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego, jajnika, piersi, jelita grubego i płuc, udział w programie pilotażowym oznacza troskliwą i kompleksową opiekę, bez zbędnych formalności i oczekiwania w kolejkach. Każdy pacjent  będzie miał przydzielonego  koordynatora, czyli opiekuna, który będzie się o niego troszczył przez cały proces leczenia.

W województwie podlaskim zostanie utworzona sieć onkologiczna, w skład której wchodzi kilka szpitali. Ośrodkiem koordynującym cały proces leczenia w województwie jest Białostockie Centrum Onkologii. W sieci znajdują się również szpitale współpracujące:

  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I poziom
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku – I poziom
  • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – I poziom
  • Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – II poziom

W programie pilotażowym Krajowej Sieci Onkologicznej chodzi o to, żeby przyspieszyć procedury medyczne i poprawić jakość opieki nad pacjentami, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Dlatego lekarze z mniejszych  ośrodków będę mogli konsultować każdą swoją wątpliwość ze specjalistami z ośrodka koordynującego. Wszystkie szpitale w sieci będą miały identyczne wzory dokumentów, będą się również wymieniać danymi.

Program pilotażowy Krajowej Sieci Onkologicznej prowadzony jest w czterech województwach w Polsce. Podlaskie dołączyło do programu pilotażowego razem z województwem pomorskim w październiku, od 1 lutego program jest realizowany w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej POW NFZ