Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Wcześniejszy wyjazd do sanatorium

22.01.2019

W obecnej chwili okres oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w Podlaskim OW NFZ wynosi około 21 miesięcy. Pacjenci, których skierowania zostały pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe mogą skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, pod warunkiem że nie korzystali z tej formy leczenia w ciągu ostatnich 18 miesięcy, z tzw. „zwrotów”.
Zwroty są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci i zrezygnowali z wyjazdu, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni.
Informację o możliwości wcześniejszego wyjazdu można uzyskać w Podlaskim OW NFZ, osobiście lub telefonicznie, w dniach: poniedziałek w godz. 8-17, wtorek-piątek w godz. 8-16, pod numerami telefonu (85) 745-95 23, (85) 745-95-24.
Oczywiście, fakt dysponowania zwrotami nie jest w żaden sposób zależny od Funduszu,
a wynika jedynie z rezygnacji pacjentów z przyznanego leczenia. Dla wielu osób może być to rozwiązanie umożliwiające realizację swojego leczenia uzdrowiskowego w odpowiednim dla nich terminie i miejscu.