Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

WAŻNE! Ograniczenie dostępności sali obsługi klientów w delegaturze POW NFZ w Suwałkach

09.10.2020

W związku z nowymi obostrzeniami i włączeniem Suwałk do tzw. strefy czerwonej, wprowadzamy zmiany w obsłudze klientów w delegaturze Podlaskiego OW NFZ w Suwałkach:

Skrzynka podawcza

Do Państwa dyspozycji jest przygotowana skrzynka podawcza w budynku przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 5c, przed wejściem do Sali Obsługi Klientów. Prosimy o pozostawienie niezbędnej dokumentacji w skrzynce. Pozostawione dokumenty zostaną rozpatrzone przez naszych pracowników, odpowiedź przekażemy drogą pocztową na wskazany adres.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

tel. 87 562 02 50
tel./fax 87 562 02 51
e-mail: suwalki@nfz-bialystok.pl

Co można załatwić w delegaturze POW NFZ w Suwałkach bez wizyty osobistej:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) prześlij wniosek mailem:

Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć też przez swoje Internetowe Konto Pacjenta

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres: wf10@nfz.gov.pl

Wnioski Unijne

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres: wf10@nfz.gov.pl

Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres wf10@nfz.gov.pl

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: tel. 87 562 02 50 lub 85 745 95 21 .

Zaopatrzenie wyroby medyczne

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny

Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na adres e-mail: kancelaria@nfz-bialystok.pl

Można również złożyć zlecenie lekarskie w skrzynce podawczej zlokalizowanej w delegaturze lub przesłać drogą korespondencyjną na adres:

 • Delegatura POW NFZ w Suwałkach
  Michała Kleofasa Ogińskiego 5c, 16-400 Suwałki

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Jeśli masz pytania dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: 87 562 02 50 lub 85 745 95 87.

Dobrowolne ubezpieczenie

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie. Pobierz wniosek

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą lub elektronicznie przez ePUAP. Więcej informacji można uzyskać pod adresem email: kancelaria@nfz-bialystok.pl

Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 87 562 02 50 lub 85 745 95 93.

Leczenie uzdrowiskowe

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane online lub korespondencyjnie oraz mailowo: kancelaria@nfz-bialystok.pl

Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres:

 • Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego POW NFZ
  ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń: 85 745 95 23 lub 85 745 95 24.

Skargi

Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem Delegatury POW NFZ w Suwałkach.

Skargi można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Podlaskiego Oddziału NFZ ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@nfz-bialystok.pl

W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, prosimy o:

 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.

Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.

Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 lub w delegaturze POW NFZ w Suwałkach – tel. 87 562 02 50.