Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność

24.11.2020

W związku z czasowym zaprzestaniem*

od dnia 24 października 2020 r. do odwołania

działalności uzdrowisk, jeżeli posiadasz potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową, które miało rozpocząć się w okresie od 24 października 2020 r. do 10 grudnia 2020 r.

NIE JEDŹ, ZOSTAŃ W DOMU.

Skierowanie do sanatorium może być zrealizowane w późniejszym terminie, po odwieszeniu działalności uzdrowisk, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce osób oczekujących.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia w nowym terminie jest zwrócenie do Podlaskiego Oddziału NFZ do dnia 31 grudnia 2020 r. oryginału skierowania wraz z podaniem o przesunięcie terminu z powodu zaistniałej sytuacji epidemicznej.

 W przypadku niedostarczenia skierowania do 31 grudnia 2020 r., sprawa dotycząca procedowania skierowania na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową zostanie zamknięta.

Skierowanie wraz z podaniem można przesłać listownie bądź pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się w siedzibie POW NFZ.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
85 745 95 23.

*) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1871).