Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

UWAGA! Zmiana siedziby Delegatury POW NFZ w Siemiatyczach

21.03.2017

Informujemy, że od 1 kwietnia 2017 r. Delegatura POW NFZ w Siemiatyczach będzie się mieścić
przy ul. 11 Listopada 26 (w budynku poradni specjalistycznych).

Numery telefonów pozostają bez zmian: (85) 655 20 71, (85) 655 40 01.