Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

UWAGA Pacjenci!

06.07.2016

Z dniem 24.06.2016r. zakończyła się umowa z NFZ na zabiegi w zakresie soczewki (zaćmy) w NZOZ Ośrodku Okulistycznym „Tęczówka” I. Witecka- Nalewajek w Białymstoku. W związku z tym, Pacjenci czekający na zabieg powinni:

  1. Odebrać z NZOZ Ośrodek Okulistyczny Tęczówka Iwona Witecka – Nalewajek przy ul. Węglowej 6 w Białymstoku oryginał skierowania i zaświadczenie o wpisaniu się na listę oczekujących zawierającego datą wpisania się do kolejki.
  2. Zgłosić się do innego podmiotu (wykaz poniżej) wykonującego tę procedurę w ramach umowy zawartej z Podlaskim OW NFZ.
  3. W nowej kolejce uwzględniona powinna zostać data pierwotnego wpisania się Pacjenta do kolejki podana na zaświadczeniu.

 Uwaga! Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty!

ZABIEG W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMY)

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO BIAŁYSTOK SKŁODOWSKIEJ 25 85 748 82 13
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK WASZYNGTONA 15A 85 746 84 38; 85 746 86 28
NZOZ VISUS OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ J. MICHNOWSKI BIAŁYSTOK ŚW. ROCHA  12A 85 744 68 18
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY ŁOMŻA PIŁSUDSKIEGO 11 86 473 32 48
NZOZ MEDICA VISION SUWAŁKI NOWOMIEJSKA 15 664 781 087 ; 87 562 70 40;

 

 

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej