Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Uwaga! Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

29.01.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zmienił się druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i w związku z tym nie należy zmawiać ,,starych” druków. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia, określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).

Okres przejściowy, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, upływa 31 marca 2020 r. Termin należy uznać za ostateczny.

Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne powinno odbywać się wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, zgodnie z art. 38c ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.