Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Usługi dostępowe systemu SZOI

Usługi dostępowe systemu SZOI

Usługi dostępowe systemu SZOI

25.06.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w Oddziałach Wojewódzkich NFZ produkcyjnie udostępnione zostało rozwiązanie przekazywania komunikatów sprawozdawczych i pobierania informacji zwrotnych za pomocą interfejsu dostępowego wykorzystującego usługi sieciowe w oparciu o mechanizm WSBroker.

Udostępniona funkcjonalność umożliwia wymianę danych pomiędzy systemem świadczeniodawcy a systemem OW NFZ w zakresie obsługi komunikatów sprawozdawczych:

  • POZ
  • świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych
  • zaopatrzenia w wyroby medyczne
  • refundacji leków
  • informacji o kolejkach oczekujących

Adresy internetowe odpowiednich usług to:

Dokumentacja jest udostępniona na stronie Centrali NFZ pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-tworcowoprogramowania-swiadczeniodawcow,7474.html