Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łomży

06.07.2022

5 lipca 2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

 

Nowo powstała placówka przeznaczona jest dla osób, które nie są na tyle samodzielne, aby funkcjonować bez pomocy bądź są w takiej sytuacji życiowej i rodzinnej, że nie będą mogły liczyć na odpowiednią troskę. Pacjenci będą objęci fachową opieką interdyscyplinarną ze strony lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, rehabilitantów, logopedów, psychologów w warunkach zbliżonych do domowych.

Podczas uroczystego otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński wręczył Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renacie Szymańskiej list gratulacyjny wraz z podziękowaniami:

Składam wyrazy uznania dla Pani Dyrektor i wszystkich osób, których zaangażowanie doprowadziło do powstania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, w ramach którego funkcjonują łóżka opiekuńczo-lecznicze i łóżka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Dzięki takim inwestycjom pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji i mają ukończony proces leczenia szpitalnego, ale ze względu na stan zdrowia nadal wymagają całodobowej, specjalistycznej opieki zyskują możliwość odzyskania jak największej sprawności fizycznej i powrót do samodzielności.

Nowo otwarty Zakład Opiekuńczo-Leczniczy będzie służył przede wszystkim mieszkańcom powiatu łomżyńskiego, ale również pacjentom spoza powiatu. Pierwsi pacjenci mogą korzystać już z leczenia w placówce.

Fot. Podlaski OW NFZ

Fot. Polskie Radio Białystok.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na 13 łóżek na kwotę przeszło 412 tys. zł a także umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie na 4 łóżka na kwotę prawie 332 tys. zł. W 2021 r. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ za świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w całym województwie zapłacił ponad 44 mln zł, w tym za świadczenia w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych/opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych i dzieci zapłacił łącznie ponad 26 mln zł. Już w tym roku wartość opłaconych przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ świadczeń w całym województwie wyniosła przeszło 19 mln zł. Chciałbym podkreślić, że w 2021 r. opłaciliśmy wszystkie zrealizowane świadczenia a prognozy na rok bieżący są również optymistyczne.

– mówił podczas otwarcia  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Fot. Polskie Radio Białystok.