Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Unieważnienie postępowania w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu

22.01.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 21 stycznia 2019r. zostało unieważnione postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z terminem obowiązywania umów: od 14.02.2019r. do 31.12.2023r. w zakresie świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu na obszarze grupy powiatów: m. Białystok, powiat białostocki, powiat moniecki, powiat sokólski  kod postępowania: 10-19-000147/PSY/04/1/04.2712.020.02/01